Društvo

V obdobju od ustanovitve spletnega portala Pravo za VSE so se pojavili primeri, ko so zadovoljni uporabniki portala želeli sami prispevati določen znesek za podano pravno mnenje. Namesto prejema takšnega zneska oziroma denarnih sredstev smo poiskali socialno ogroženo družino, ki ji je uporabnik plačal položnico za malico otroka v šoli, ipd.

Takšnih primerov uporabnikov in drugih donatorjev, željnih pomagati, je bilo čedalje več. V ta namen smo člani spletnega portala 19. decembra 2013 ustanovili Humanitarno društvo Pravo za VSE, katerega glavni cilj je skrbeti za večjo blaginjo v naši družbi.

Humanitarno društvo Pravo za VSE si  prizadeva večati blaginjo v družbi na naslednje načine in sicer z nadaljnjim svetovanjem preko spletnih strani, izvedbo pravnih delavnic, izvedbo izobraževanja za študente in diplomante prava, izdelavo pravnega biltena z najpogostejšimi pravnimi vprašanji, organizacijo dobrodelnih dogodkov, v okviru katerih se bodo zbirala sredstva za socialno ogrožene družine, vzpostavitev pravnih pisarn Pravo za VSE v posameznih mestih, drugimi aktivnosti, na podlagi katerih se bo večala blaginja v družbi.

Podatki o Humanitarnem društvu Pravo za VSE:

Predsednik: Dominika Mendaš, univ. dipl. prav.

Podpredsednik:  Ana Hederih, univ. dipl. prav.

Tajnik: dipl. prav. (UN) Matic Nedog

Blagajnik:   dipl. prav. (UN) Žiga Cvetko

Do 4. 9. 2017 je funkcijo predsednika društva opravljal Miha Senica, univ.dipl.prav..

Matična številka: 4060199000

Davčna številka: 58270507

TRR društva: SI56 6100 0000 7134 503, odprt pri DELAVSKI HRANILNICI d.d. LJUBLJANA