Pravice iz darilnega bona

Obdarovanje z darilni boni je eden izmed priljubljenih načinov obdarovanja. Ker njihovi izdajatelji praviloma v okviru svojih pogojev poslovanja določijo tudi rok trajanja darilnega bona, se postavi vprašanje, ali je obdarjenec (imetnik darilnega bona) upravičen terjati izpolnitev obveznosti tudi po izteku veljavnosti darilnega bona? Kako je z možnostjo vračila denarja?

Continue reading “Pravice iz darilnega bona”

Denarno nadomestilo za primer brezposelnosti

Vprašanja o denarnem nadomestilu pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje (v nadaljevanju Zavod) v skladu z Zakonom o urejanju trga dela (v nadaljevanju ZUTD-D) so pogosta. Osebe, ki se znajdejo v takšni izjemno neprijetni situaciji, velikokrat ne poznajo podrobno svojih pravic, prav tako pa tudi ne obveznosti. Pojavljajo se jim raznorazna vprašanja, kot denimo, kdo lahko zaprosi za denarno nadomestilo za primer brezposelnosti; v kolikšnem času je potrebno oddati vlogo; ali lahko poleg denarnega nadomestila oseba prejema denarna sredstva na drugi podlagi; in mnoga druga.

Continue reading “Denarno nadomestilo za primer brezposelnosti”

Prejel sem sodbo. Kaj pa sedaj?

Tekom sodnega procesa se lahko dogodijo napake. Na izdano sodbo vpliva veliko dejavnikov, kateri lahko povzročijo nepravilnosti same končne odločbe. V namen odpravljanja napak in zagotavljanja pravičnega sojenja so razvita pravna sredstva v postopku, s katerimi lahko sodno odločbo popravimo. Pravica do pravnega sredstva je tudi ustavno priznana pravica; 25. člen Ustave Republike Slovenije namreč zagotavlja pravico do pritožbe ali drugega pravnega sredstva.

Continue reading “Prejel sem sodbo. Kaj pa sedaj?”

Alternativno prestajanje zaporne kazni

V zadnjih desetletjih je postala kazen zapora kot vrsta kazni predmet številnih razprav in kritične presoje. Prostost gibanja je postala v sodobnem svetu ena izmed temeljnih človekovih pravic, zato je široko sprejeto stališče, da je dopustno sprejeti kazen zapora le kot skrajno sredstvo. To je povzročilo večjo previdnosti pri njeni uporabi in zlasti iskanje takih oblik sankcij, ki bi jo lahko nadomestile (glej Bavcon, Kazensko pravo – splošni del, 2014). Zaradi tega so se tudi v slovenskem pravnem redu uvedle različne alternativne sankcije, ki nadomeščajo kazen zapora.

Continue reading “Alternativno prestajanje zaporne kazni”

Spremembe svetovanja

Spoštovani,

z novo sezono se obeta nekaj sprememb v zvezi z našim svetovanjem, in sicer:

– v Mariboru se je spremenila tako lokacija svetovanja na Univerzo v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor, dvorana Severni stolp, kot tudi čas svetovanja, saj bomo sedaj z vami od oktobra naprej, vsako sredo od 18. do 20. ure,

– v Ravnah na Koroškem bo svetovanje ostalo na isti lokaciji (v društvenih prostorih nad Havano Ravne, Prežihova ulica 7, 2390 Ravne na Koroškem), vendar bomo tam z vami od oktobra naprej, vsako prvo in tretjo soboto v mesecu, od 10. do 12. ure,

– v Prekmurju (občina Črenšovci) pa zaenkrat osebnega svetovanja ne bo, ko bo prišlo do spremembe, vas bomo o tem pravočasno obvestili.

Še vedno pa nam lahko zastavite svoje vprašanje preko obrazca na naši spletni strani.

V pričakovanju vaših pravnih vprašanj vas lepo pozdravljamo in se veselimo srečanja z vami.

Ekipa Pravo za VSE