Arhiv člankov

V arhivu naših člankov lahko najdete zbrane članke, ki smo jih tekom našega sodelovanja objavili preko spletnega portala www.delo.si, prav tako pa članke objavljene na našem spletnem portalu. Članki so zaradi lažjega iskanja navedeni po kategorijah, v skladu z razvrstitvijo po pravnih področjih.

O našem sodelovanju s spletnim portalom www.delo.si pa lahko več preberete tukaj.

DRUŽINSKO PRAVO

Lea Grosek Kako razvezati zakonsko zvezo
Natalija Kramarič Preživninska obveznost do otrok
Mateja Veingerl Kako razdeliti premoženje ob razpadu zakonske zveze
Mateja Veingerl Plačevanje doma za starejše
Ana Hederih Premoženjska razmerja zakoncev

DEDNO PRAVO

Janja Cigoj Razdelitev premoženja med dediče
Žiga Cvetko Kdo deduje v primeru, ko zapustnik ni naredil oporoke?
Žiga Cvetko Abeceda oporočnega dedovanja
Ana Černec, Maja Ruhitel Pogodba o dosmrtnem preživljanju
Tina Kernulc Odgovornost za dolgove in odpoved dediščini
Pravo za vse – anonimno Vpliv sklenitve pogodbe o preužitku na zapuščino

DELOVNO IN SOCIALNO PRAVO

Tomaž Bezenšek Mobing, čustveno nasilje na delovnem mestu
Nina Bezjak, Tina Kernulc Odpoved pogodbe o zaposlitvi
Janja Cigoj Kdaj lahko študent zahteva pogodbo o zaposlitvi
Ana Hederih Pravica do regresa in letnega dopusta
Sabina Kompolšek Prenehala mi je pogodba o zaposlitvi − imam pravico do odpravnine?
Sabina Kompolšek Starši imajo pravico do krajšega delovnega časa
Dejan Kramar Delovnopravna kontinuiteta in njene posledice
Tadej Škrube Študentsko delo in plačilna nedisciplina
Pia Verdnik Denarno nadomestilo za primer brezposelnosti *
Andraž Strgar Mednarodni dan invalidov 2018
Urška Stopar Kako lahko delavec odpove pogodbo o zaposlitvi?
Domenika Marhold Izraba letnega dopusta v primeru pomanjkanja dela
Pia Verdnik Sorazmerni del letnega dopusta in nadomestilo za neizrabljen letni dopust
Ana Pušnik Pravice in varstvo starejših delavcev
Ana Černec Pravica staršev do krajšega delovnega časa
Ana Hederih Posebnosti odpovedi pogodbe o zaposlitvi delavcu invalidu

OBLIGACIJSKO PRAVO

David Borlinič Gačnik Koraki in zanke nakupa nepremičnine
Suzana Cvikl Postopek prodaje kmetijskega zemljišča
Suzana Cvikl Obdavčitev menjalne pogodbe
Ana Černec, Maja Ruhitel Pogodba o dosmrtnem preživljanju
Anja Jelen Se s posojilno pogodbo lahko zavarujemo?
Domenika Marhold Zastaranje obveznosti
Anton Pori Kako naj se lotim sklenitve najemne pogodbe?
Anton Pori Sem upravičen do odškodnine?
Domenika Marhold Pravice iz darilnega bona *
Miha Senica Kako se zaščititi, ko posodite denar?
Patricija Kržan Nakup rabljenega vozila in klavzula »videno kupljeno«
Pravo za vse – anonimno Pravice kupca ob nakupu ukradenega vozila

STVARNO PRAVO

Sonja Bigec Priposestvovanje stvarne služnosti
Anja Šlaus Kakšno ograjo in kje jo smem postaviti?
Mateja Štimulak Lahko dobim vrnjeno, kar sem vložil v tujo nepremičnino?
Klavdija Žohar Koliko sosedovih dejanj sem še dolžan trpeti?
Anja Jelen Vpis lastninske pravice v zemljiško knjigo, ko prodajalec noče izstaviti zemljiškoknjižnega dovolila
Ana Pušnik Sodno varstvo posesti
Žiga Cvetko Delitev stvari v solastnini
Urška Kupec Vlagali ste v tujo nepremičnino, v kateri ne živite več – kaj sedaj?
Pravo za vse – anonimno Predkupna pravica pri prodaji in nakupu nepremičnine
Miha Biderman Imisije – institut sosedskega prava

KAZENSKO PRAVO IN PREKRŠKI

Ana Hederih, Marko Štante Drago parkiranje na Hrvaškem
Urška Stopar Plačilo neporavnane parkirnine iz tujine
Anja Šlaus Nenavadni prekrški v poletnem času
Blaž Špegelj Je v primeru storitve lažjega kaznivega dejanja sodišče edina možnost?
Patricija Kržan Alternativno prestajanje zaporne kazni
Nastja Dolamič Odgovornost za prekršek in škodo v primeru prometne nesreče, kadar vozila ne upravlja njegov lastnik
Marko Štante Pozabljen denar na bankomatu

IZVRŠBA IN STEČAJ

Matic Nedog Družba v stečaj, vi pa njen delničar
Miha Senica Pasti osebnega stečaja
Tadej Škrube Kako ravnati v primeru izvršbe na premoženje, ki ni dolžnikovo?
Domenika Marhold Kaj storiti v primeru neplačila več plač?

 ZA ŠTUDENTE

Tomaž Bezenšek Štipendija − brezskrben študij?
David Borlinič Gačnik Odvzem predmeta na višji strokovni šoli
Janja Cigoj Kdaj lahko študent zahteva pogodbo o zaposlitvi
Tadej Škrube Študentsko delo in plačilna nedisciplina

ZA STARŠE

Janja Cigoj Uporaba igral na lastno odgovornost?
Sabina Kompolšek Starši imajo pravico do krajšega delovnega časa
Natalija Kramarič Preživninska obveznost do otrok
Andraž Strgar Pravica šolskih otrok do brezplačnega prevoza do šole
Anja Šlaus Zakaj so cepljenja obvezna

AKTUALNE TEME

Suzana Cvikl Izbrisani
Jan Irgel Pravna klinika …
Pravo za vse – anonimno Konverzija švicarskih frankov v evre
Eva Šmirmaul Zadeva Lekić proti Sloveniji

KORISTNE INFORMACIJE

Sonja Bigec Pregled pravic letalskih potnikov za brezskrben dopust
Tadej Fijavž Brezplačna pravna pomoč
Sandra Pjanić Kako se seznaniti z lastno zdravstveno dokumentacijo?
Klavdija Žohar Bo v primeru prejema denarne socialne pomoči država posegla v moje premoženje?
Urška Stopar Prejel sem sodbo. Kaj pa sedaj? *
Pia Verdnik Ustanovitev društva
Ana Černec Letalo ima zamudo – kakšne so moje pravice?
Nastja Dolamič Odgovornost in posledice v primeru ugriza psa
Žiga Cvetko Vaše pravice pri opravljanju plačilnih storitev
Žiga Cvetko Fintech ponudniki plačilnih storitev in plačilni računi v tujini

DRUGO

Dva članka, ki smo jih v preteklosti objavili na spletnem portalu delo.si, žal nista več dostopna.

Dejan Kramar Kraja gostovih stvari v gostinskem lokalu oziroma hotelski sobi
Denis Gorjup Pravica do alternativnega načina zdravljenja

* Članki Denarno nadomestilo za primer brezposelnosti; Pravice iz darilnega bona; in Prejel sem sodbo. Kaj pa sedaj? so bili prvotno objavljeni na spletni strani delo.si, kjer pa žal niso več dostopni. Zato smo jih v popravljeni in dopolnjeni različici objavili na naši spletni strani.