Splošni pogoji

Splošni pogoji spletnega portala PRAVO ZA VSE

1. Sledeči pogoji veljajo za vsakogar, ki obišče oz. zastavi vprašanje na spletnem portalu PRAVO ZA VSE oz. na spletni strani, ki je v okviru spletnega portala Pravo za VSE (v nadaljevanju uporabnik).

2.Z obiskom portala PRAVO ZA VSE/zastavitvijo vprašanja/uporabo vzorca pogodbe, uporabnik potrjuje, da so mu določbe SPLOŠNIH POGOJEV na spletnem portalu PRAVO ZA VSE v celoti znane, razumljive in jasne.

3. Spletni portal PRAVO ZA VSE nudi uporabniku brezplačne osnovne informacije oz. neobvezujoče smernice, ki lahko služijo kot pomoč pri reševanju pravnih problemov.

4. Z uporabo portala PRAVO ZA VSE med uporabnikom in upravitelji portala ali tretjimi osebami ne nastane nobeno poslovno oz. pravno razmerje.

5. Upravitelji portala PRAVO ZA VSE niso ponudniki storitev informacijske družbe v smislu določb Zakona o varstvu potrošnikov.

6. Brezplačna pravna pomoč, ki jo nudi spletni portal PRAVO ZA VSE ni enaka brezplačni pravni pomoči, ki jo ureja Zakon o brezplačni pravni pomoči.

7. Spletni portal PRAVO ZA VSE ni odgovoren za brezplačne nasvete oz. smernice, ki jih nudi uporabnikom. Spletni portal prav tako ni odgovoren za vsebine, dostopne na tem oz. v zvezi s tem spletnim mestom.

8. Spletni portal PRAVO ZA VSE si bo prizadeval v okviru svojih zmožnosti kar najhitreje odgovoriti na vprašanja uporabnikov, vendar pri podajanju odgovorov ni časovno omejen.

9. Spletni portal PRAVO ZA VSE ni odškodninsko odgovoren v primeru pasivnosti oz. v primeru če ne odgovori na posamezna vprašanja.

10. Spletni portal PRAVO ZA VSE izključuje vsakršno odškodninsko ali drugo materialno odgovornost upraviteljev portala za kakršnokoli škodo, ki bi uporabniku ali tretji osebi nastala zaradi uporabe portala ali v zvezi z njo, vključno z oblikami škode, ki se v času nastanka teh pogojev ne štejejo za pravno priznane.

11. Vsi podatki uporabnika bodo uporabljeni izključno za namene posredovanja želenih informacij. Podatki, ki se zahtevajo za zastavitev vprašanja, so podvrženi Zakonu o varstvu osebnih podatkov.

12. Upravitelji portala PRAVO ZA VSE si ves čas prizadevajo zagotavljati ustrezne tehnične pogoje, ki uporabnikom portala zagotavljajo nemoteno uporabo. Zaradi morebitnih potreb po vzdrževanju spletnega portala, si upravitelji portala pridržujejo pravico do krajših prekinitev dostopnosti do portala. Odgovornost upraviteljev portala za kakršnokoli škodo ali neprijetnosti, ki bi nastala zaradi tehničnih težav je v celoti izključena.

13. Uporabnik spletnega portala PRAVO ZA VSE v smislu varstva osebnih podatkov izrecno dovoljuje, da se pridobljen uporabnikov e-mail uporabi in obdeluje za lastne potrebe ter mu po svoji presoji pošilja obvestila.

14. Določene vsebine, dostopne na spletnem portalu PRAVO ZA VSE morda niso primerne za osebe, ki so mlajše od 18 let. Uporabnik se zavezuje, da v primeru neizpolnjevanja pogojev iz prejšnjega stavka do teh vsebin ne bo dostopal.

15. Vsebine, objavljene na spletnem portalu PRAVO ZA VSE so last slednjega in predstavljajo predmet avtorskih in sorodnih pravic. Njihovo reproduciranje je prepovedano. Spletni portal PRAVO ZA VSE si pridržuje pravico do uporabe vsebin za javne namene, posredovanih s strani uporabnika, pri čemer je dolžan varovati pravico do zasebnosti uporabnika. Ob tem se uporabnik strinja s prenosom svojih avtorskih (materialnih/nematerialnih) pravic na spletni portal PRAVO ZA VSE.

16. Spletni portal PRAVO ZA VSE bo vsakršno zastavljeno vprašanje, ki bo kazalo znake neresnosti , zavrgel oz. nanj ne bo odgovoril.

17. Spletni portal Pravo za VSE odgovarja na uporabnikova vprašanja le v okviru dejstev oz. dejanskega stanja, ki ga je le-ta navedel v vprašanju.

18. Ti pogoji veljajo od 22.5.2012 naprej in se lahko kadarkoli spremenijo ali dopolnijo brez vnaprejšnjega opozorila ali obvestila.