KATERE PRAVICE IN OBVEZNOSTI IMAM KOT NAJEMNIK STANOVANJA?

S trenutkom sklenitve pogodbe o najemu med najemodajalcem in najemnikom, [...]