Vodnik po človekovih pravicah

Evropska platforma za izobraževanje o človekovih pravicah.

Spletno orodje za samopomoč in seznanitev s človekovimi pravicami

Ker se zavedamo velikega pomena spoštovanja človekovih pravic, vam z veseljem sporočamo, da je v okviru projekta Mirovnega inštituta zaživel Vodnik po človekovih pravicah.

Nastal v okviru evropske platforme nevladnih organizacij in javnih institucij, ki so se združile s ciljem izboljšati in utrditi skupno razumevanje človekovih pravic med prebivalci in strokovnjaki ter prispevati k informiranim in odgovornim posameznikom in k družbi, ki temelji na demokraciji in pravni državi. Projektni partner v Sloveniji je Mirovni inštitut.

Spletno orodje za samopomoč in seznanitev s človekovimi pravicami

Ker se zavedamo velikega pomena spoštovanja človekovih pravic, vam z veseljem sporočamo, da je v okviru projekta Mirovnega inštituta zaživel Vodnik po človekovih pravicah.

Nastal v okviru evropske platforme nevladnih organizacij in javnih institucij, ki so se združile s ciljem izboljšati in utrditi skupno razumevanje človekovih pravic med prebivalci in strokovnjaki ter prispevati k informiranim in odgovornim posameznikom in k družbi, ki temelji na demokraciji in pravni državi. Projektni partner v Sloveniji je Mirovni inštitut.

Svetovni program ZN za izobraževanje o človekovih pravicah in Svet Evrope

Svetovni program ZN za izobraževanje o človekovih pravicah in Svet Evrope prepoznavata, da ima izobraževanje o človekovih pravicah osrednjo vlogo pri njihovem uresničevanju.

S pomočjo Vodnika se posamezniki/ce naučijo prepoznavati, uveljavljati in braniti svoje pravice, kar prispeva k preprečevanju kršitev človekovih pravic, spodbujanju enakosti in trajnostnega razvoja ter krepitvi sodelovanja v demokratičnih procesih.

Svetovni program ZN za izobraževanje o človekovih pravicah in Svet Evrope

Svetovni program ZN za izobraževanje o človekovih pravicah in Svet Evrope prepoznavata, da ima izobraževanje o človekovih pravicah osrednjo vlogo pri njihovem uresničevanju.

S pomočjo Vodnika se posamezniki/ce naučijo prepoznavati, uveljavljati in braniti svoje pravice, kar prispeva k preprečevanju kršitev človekovih pravic, spodbujanju enakosti in trajnostnega razvoja ter krepitvi sodelovanja v demokratičnih procesih.

Različne vsebine Vodnika po človekovih pravicah

Zavedamo se, da človekove pravice zajemajo široko paleto tem in vprašanj, zato bomo vsebine v prihodnje še nadgrajevali.

Vodnik po človekovih pravicah na razumljiv način pojasnjuje, kakšne pravice imajo prebivalci/ke med:

  • policijskim pridržanjem,
  • na sodišču,
  • v azilnih postopkih in
  • v družinskih razmerjih.

Vodnik po človekovih pravicah je spletno orodje za pravno samopomoč. Vodnik na enostaven način pojasnjuje temeljne pravice na različnih področjih družbenega življenja.

Ustvarjen je z namenom pomagati posameznikom/cam razumeti svoje pravice in obveznosti ter razvijati sposobnosti za uporabo človekovih pravic v konkretnih situacijah.

Različne vsebine Vodnika po človekovih pravicah

Zavedamo se, da človekove pravice zajemajo široko paleto tem in vprašanj, zato bomo vsebine v prihodnje še nadgrajevali.

Vodnik po človekovih pravicah na razumljiv način pojasnjuje, kakšne pravice imajo prebivalci/ke med:

  • policijskim pridržanjem,
  • na sodišču,
  • v azilnih postopkih in
  • v družinskih razmerjih.

Vodnik po človekovih pravicah je spletno orodje za pravno samopomoč. Vodnik na enostaven način pojasnjuje temeljne pravice na različnih področjih družbenega življenja.

Ustvarjen je z namenom pomagati posameznikom/cam razumeti svoje pravice in obveznosti ter razvijati sposobnosti za uporabo človekovih pravic v konkretnih situacijah.