Število letalskih potnikov se iz dneva v dan povečuje, tako se je po podatkih Eurostata v letu 2017 v EU letalskega prevoza poslužila kar milijarda ljudi, zato je zelo pomembno, da EU deluje na zagotavljanju pravic letalskih potnikov in preprečuje samovoljno ravnanje letalskih prevoznikov.

Uredba št. 261/2004 Evropskega parlamenta in Sveta določa skupna pravila na območju Evropske Unije glede pravic letalskih potnikov, katerih let je bil odpovedan, je nastala večja zamuda leta ali pa je bilo njihovo vkrcanje zavrnjeno. Uredba zagotavlja varstvo potnikom, ki odhajajo z letališča v državi članici ali pa vzletajo z letališča v tretji državi in so namenjeni na letališče države članice, če ta let zagotavlja prevoznik iz EU.

PRAVICE POTNIKOV

Potniki so tako upravičeni do oskrbe, saj jim mora letalska družba zagotavljati obroke hrane in osvežilne napitke, primerne čakalnemu času, hotelsko nastanitev, kadar je prenočitev čez noč nujna, prevoz med letališčem in krajem nastanitve. Prav tako pa mora letalski prevoznik potnikom ponuditi možnost, da brezplačno opravijo dva telefonska klica ali brezplačno pošljejo dve sporočili. Uredba pa potnikom, katerih let je bil odpovedan, ima zamudo ali jim je bilo zavrnjeno vkrcanje, še zagotavlja pravico do odškodnine. Letalski prevoznik pa potnikom ni zavezan izplačati odškodnine, če je do zamude prišlo zaradi izrednih okoliščin, kot so na primer vremenske razmere, politične nestabilnosti, varnostna tveganja in podobno. Ali je v danem primeru šlo za izredne razmere ali ne, je potrebno presojati v vsakem primeru posebej.

ODPOVED LETA

Odpoved leta je opredeljena kot dejstvo, da let, ki je bil prvotno predviden, in na katerem je bilo rezervirano najmanj eno mesto, ni bil opravljen. Tem potnikom ne pripada pravica do odškodnine, če:

-so bili o odpovedi obveščeni najmanj dva tedna ped odhodom ali

– od dva tedna do sedem dni pred odhodom in jim je ponujena sprememba poti, ki zagotavlja odhod največ dve uri pred predvidenim odhodom in  prihod na namembno letališče manj kot štiri ure po predvidenem prihodu ali

– manj kot sedem dni pred odhodom in jim je ponujena sprememba poti, ki zagotavlja odhod največ eno uro pred predvidenim odhodom in prihod na namembno letališče manj kot dve uri po predvidenem prihodu.

ZAMUDA LETA

Uredba nalaga letalskim prevoznikom obveznosti, v zvezi z zamudo leta, če ima let zamudo:

  • več kot dve ure pri letih do vključno 1.500 kilometrov,
  • več kot tri ure pri letih dolgih med 1.500 in 3.500 kilometri, in
  • več kot štiri ure pri letih daljših od 3.500 kilometrov.

PRAVICA DO ODŠKODNINE

Pravica do odškodnine pripada potnikom, katerih let je bil odpovedan, je imel zamudo ali je bilo zavrnjeno njihovo vkrcanje, razen, kadar dogodek nastane zaradi izrednih okoliščin, ki se jim ni bilo moč izogniti. Višina odškodnine se razlikuje glede na razdaljo leta, saj je potnik upravičen do plačila odškodnine v višini:

  • 250,00 EUR za lete do vključno 1.500 kilometrov,
  • 400,00 EUR za lete dolge med 1.500 in 3.500 kilometri,
  • 600,00 EUR za lete daljše od 3.500 kilometrov.

KAKO UVELJAVITI PRAVICO DO ODŠKODNINE?

Svojo pravico poskusite uveljaviti pri letalskem prevozniku. Ti imajo na svojih spletnih straneh pogosto pripravljene obrazce s pomočjo katerih lahko uveljavite svojo pravico ali pa svojo zahtevo pošljete na vseevropskem obrazcu za pritožbo zaradi kršitve pravic letalskih potnikov. V kolikor vam letalski prevoznik odškodnine ne želi izplačati ali pa vam na vašo zahtevo ne odgovori v primernem roku se lahko pritožite pri nacionalnem organu pristojnem za letalstvo, v državi,v kateri se je zgodil dogodek. Kot zadnja možnost vam je na voljo sodni postopek, in sicer je v teh primerih mogoče uporabiti evropski postopek v sporih majhne vrednosti. Zahtevek lahko vložite v državi prihoda ali odhoda ali pa v državi članici v kateri ima letalski prevoznik sedež. Roki za pritožbo zoper letalskega prevoznika so opredeljeni v skladu z nacionalnimi pravili o zastaranju zahtevkov v posamezni državi članici.

Več o pravicah potnikov si lahko preberete tudi v članku naše svetovalke, objavljenem na spletnem portalu delo.si, dostopnem na: https://www.delo.si/znanje/potrosnik/pravo-za-vse-pregled-pravic-letalskih-potnikov-za-brezskrben-dopust.html?fbclid=IwAR2C-KcHZgqFsYpEkDsgih-BMwhHsNekJnxR4BZCSs2GenAo7Ff1vKYhurY.

Ana Černec, mag. prav.

Delite to zgodbo, izberite svojo platformo!

Kategorije prispevkov

Naštej kategorije: Pravo za vse

Najnovejši prispevki