Pravo za vse informira

Zbrani članki, ki smo jih objavili na našem spletnem portalu in portalu delo.si.

Delovno pravo

 • STAVKA

  Pravica do stavke je ustavna pravica, ki je delavcem dana že v 77. členu Ustave Republike Slovenije[1] (v nadaljevanju: Ustava). Podrobneje pa [...]

 • POGODBA O ZAPOSLITVI ZA DOLOČEN ČAS – KAJ MORAM VEDETI?

  POGODBA O ZAPOSLITVI ZA DOLOČEN ČAS – KAJ MORAM VEDETI? Zakon o delovnih razmerijh (v nadaljevanju: ZDR-1)[1] ureja pogodbo o zaposlitvi za [...]

 • Zasebnost delavca v delovnih razmerjih

  Varstvo posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov je temeljna pravica. Že Listina Evropske unije o temeljnih pravicah[1] v členu 8(1) in Pogodba o delovanju [...]

 • Poskusno delo

  NAMEN POSKUSNEGA DELA 125. člen ZDR-1 določa, da se lahko delavec in delodajalec v pogodbi o zaposlitvi dogovorita o poskusnem delu. Pri [...]

 • Suspenz pogodbe o zaposlitvi

  Posebnost suspenza pogodbe o zaposlitvi je, da med njim mirujejo pogodbene in druge pravice ter obveznosti iz delovnega razmerja, ki so neposredno [...]

 • Plačilna nedisciplina delodajalca

  I. O PLAČI IN REGRESU Delovno razmerje je po 4. členu Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1)[1] razmerje med delavcem in delodajalcem, v [...]

Objavljeni članki

Mobing, čustveno nasilje na delovnem mestu
Avtor: Tomaž Bezenšek

Odpoved pogodbe o zaposlitvi
Avtor: Nina Bezjak, Tina Kernulc

Kdaj lahko študent zahteva pogodbo o zaposlitvi
Avtor: Janja Cigoj

Pravica do regresa in letnega dopusta
Avtor: Ana Hederih

Prenehala mi je pogodba o zaposlitvi − imam pravico do odpravnine?
Avtor: Sabina Kompolšek

Delovnopravna kontinuiteta in njene posledice
Avtor: Dejan Kramar

Študentsko delo in plačilna nedisciplina
Avtor: Tadej Škrube

Delovno pravo

 • STAVKA

  Pravica do stavke je ustavna pravica, ki je delavcem dana že v 77. členu Ustave Republike Slovenije[1] (v nadaljevanju: Ustava). Podrobneje pa [...]

 • POGODBA O ZAPOSLITVI ZA DOLOČEN ČAS – KAJ MORAM VEDETI?

  POGODBA O ZAPOSLITVI ZA DOLOČEN ČAS – KAJ MORAM VEDETI? Zakon o delovnih razmerijh (v nadaljevanju: ZDR-1)[1] ureja pogodbo o zaposlitvi za [...]

 • Zasebnost delavca v delovnih razmerjih

  Varstvo posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov je temeljna pravica. Že Listina Evropske unije o temeljnih pravicah[1] v členu 8(1) in Pogodba o delovanju [...]

 • Poskusno delo

  NAMEN POSKUSNEGA DELA 125. člen ZDR-1 določa, da se lahko delavec in delodajalec v pogodbi o zaposlitvi dogovorita o poskusnem delu. Pri [...]

 • Suspenz pogodbe o zaposlitvi

  Posebnost suspenza pogodbe o zaposlitvi je, da med njim mirujejo pogodbene in druge pravice ter obveznosti iz delovnega razmerja, ki so neposredno [...]

 • Plačilna nedisciplina delodajalca

  I. O PLAČI IN REGRESU Delovno razmerje je po 4. členu Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1)[1] razmerje med delavcem in delodajalcem, v [...]

Objavljeni članki

Mobing, čustveno nasilje na delovnem mestu
Avtor: Tomaž Bezenšek

Odpoved pogodbe o zaposlitvi
Avtor: Nina Bezjak, Tina Kernulc

Kdaj lahko študent zahteva pogodbo o zaposlitvi
Avtor: Janja Cigoj

Pravica do regresa in letnega dopusta
Avtor: Ana Hederih

Prenehala mi je pogodba o zaposlitvi − imam pravico do odpravnine?
Avtor: Sabina Kompolšek

Delovnopravna kontinuiteta in njene posledice
Avtor: Dejan Kramar

Študentsko delo in plačilna nedisciplina
Avtor: Tadej Škrube