Pravo za vse informira

Zbrani članki, ki smo jih objavili na našem spletnem portalu in portalu delo.si.

Družinsko pravo

 • PREPOVED PRIBLIŽEVANJA IN DRUGI UKREPI IN POSTOPKI ZA ZAŠČITO ŽRTEV DRUŽINSKEGA NASILJA

  UVOD V predmetnem članku bomo obravnavali ukrep prepovedi približevanja žrtvi, ki je eden izmed ukrepov, ki je na voljo žrtvi nasilja, da [...]

 • Spor zaradi ugotovitve ali izpodbijanja očetovstva ali materinstva

  Osrednji predpis na področju sporov zaradi ugotovitve ali izpodbijanja očetovstva ali materinstva, za katere se uporablja tudi izraz paternitetni spori je Družinski [...]

 • Sporazumna razveza zakonske zveze pred notarjem

  Družinski zakonik (DZ)[1] je bil sprejet 21. marca 2017, v celoti pa se je začel uporabljati 15. aprila 2019. Cilj omenjenega zakonika [...]

 • Premoženjska razmerja zakoncev

  Z dnem 15. 4. 2019 je pričel veljati Družinski zakonik, ki je nadomestil prej veljavni Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih. [...]

Objavljeni članki

Kako razvezati zakonsko zvezo
Avtor: Lea Grosek

Preživninska obveznost do otrok
Avtor: Natalija Kramarič

Kako razdeliti premoženje ob razpadu zakonske zveze
Avtor: Mateja Veingerl

Plačevanje doma za starejše
Avtor: Mateja Veingerl

Družinsko pravo

 • PREPOVED PRIBLIŽEVANJA IN DRUGI UKREPI IN POSTOPKI ZA ZAŠČITO ŽRTEV DRUŽINSKEGA NASILJA

  UVOD V predmetnem članku bomo obravnavali ukrep prepovedi približevanja žrtvi, ki je eden izmed ukrepov, ki je na voljo žrtvi nasilja, da [...]

 • Spor zaradi ugotovitve ali izpodbijanja očetovstva ali materinstva

  Osrednji predpis na področju sporov zaradi ugotovitve ali izpodbijanja očetovstva ali materinstva, za katere se uporablja tudi izraz paternitetni spori je Družinski [...]

 • Sporazumna razveza zakonske zveze pred notarjem

  Družinski zakonik (DZ)[1] je bil sprejet 21. marca 2017, v celoti pa se je začel uporabljati 15. aprila 2019. Cilj omenjenega zakonika [...]

 • Premoženjska razmerja zakoncev

  Z dnem 15. 4. 2019 je pričel veljati Družinski zakonik, ki je nadomestil prej veljavni Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih. [...]

Objavljeni članki

Kako razvezati zakonsko zvezo
Avtor: Lea Grosek

Preživninska obveznost do otrok
Avtor: Natalija Kramarič

Kako razdeliti premoženje ob razpadu zakonske zveze
Avtor: Mateja Veingerl

Plačevanje doma za starejše
Avtor: Mateja Veingerl