Pravo za vse informira

Zbrani članki, ki smo jih objavili na našem spletnem portalu in portalu delo.si.

Obligacijsko pravo

 • Načelo vestnosti in poštenja v zavarovalnih pogodbah

  Vsi ljudje se rodijo svobodni, z enakim dostojanstvom in pravicami. Vsakdo je upravičen do uživanja vseh pravic in svoboščin, brez vsakršnega razlikovanja, [...]

 • Nekateri vidiki varstva potrošnikov

  Obdobje COVID pandemije je močno vplivalo na gotovo vsak del našega življenja, pa tudi na potrošniške navade, ki so se v zadnjem [...]

 • Ali so garažne prodaje v Sloveniji dovoljene?

  Med spomladanskim čiščenjem nemalokrat naletimo na stvari, ki so nam iz takšnega ali drugačnega razloga odveč. Običajna rešitev za to težavo je [...]

 • Preklic darilne pogodbe

  V življenju želimo ob različnih priložnostih koga obdariti, ali pa smo sami obdarjenci. Priložnosti, ob katerih se srečujemo z darili, so različne. [...]

 • Stvarna napaka ali garancija – kakšna je sploh razlika?

  Zdi se nam, da se izdelki, ki jih kupimo, vse pogosteje kvarijo oziroma nimajo pričakovanih lastnosti, zaradi česar smo razočarani in nezadovoljni. [...]

 • Darilna pogodba za kmetijska zemljišča na zavarovanih območjih med ožjimi družinskimi člani

  V slovenskem pravnem sistemu je varstvo in upravljanje kmetijskih zemljišč urejeno v Zakonu o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 71/11, s [...]

Objavljeni članki

Koraki in zanke nakupa nepremičnine
Avtor: David Borlinič Gačnik

Postopek prodaje kmetijskega zemljišča
Avtor: Suzana Cvikl

Pogodba o dosmrtnem preživljanju
Avtor: Ana Lep, Maja Ruhitel

Se s posojilno pogodbo lahko zavarujemo?
Avtor: Anja Jelen

Zastaranje obveznosti
Avtor: Domenika Marhold

Kako naj se lotim sklenitve najemne pogodbe?
Avtor: Anton Pori

Sem upravičen do odškodnine?
Avtor: Anton Pori

Obligacijsko pravo

 • Načelo vestnosti in poštenja v zavarovalnih pogodbah

  Vsi ljudje se rodijo svobodni, z enakim dostojanstvom in pravicami. Vsakdo je upravičen do uživanja vseh pravic in svoboščin, brez vsakršnega razlikovanja, [...]

 • Nekateri vidiki varstva potrošnikov

  Obdobje COVID pandemije je močno vplivalo na gotovo vsak del našega življenja, pa tudi na potrošniške navade, ki so se v zadnjem [...]

 • Ali so garažne prodaje v Sloveniji dovoljene?

  Med spomladanskim čiščenjem nemalokrat naletimo na stvari, ki so nam iz takšnega ali drugačnega razloga odveč. Običajna rešitev za to težavo je [...]

 • Preklic darilne pogodbe

  V življenju želimo ob različnih priložnostih koga obdariti, ali pa smo sami obdarjenci. Priložnosti, ob katerih se srečujemo z darili, so različne. [...]

 • Stvarna napaka ali garancija – kakšna je sploh razlika?

  Zdi se nam, da se izdelki, ki jih kupimo, vse pogosteje kvarijo oziroma nimajo pričakovanih lastnosti, zaradi česar smo razočarani in nezadovoljni. [...]

 • Darilna pogodba za kmetijska zemljišča na zavarovanih območjih med ožjimi družinskimi člani

  V slovenskem pravnem sistemu je varstvo in upravljanje kmetijskih zemljišč urejeno v Zakonu o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 71/11, s [...]

Objavljeni članki

Koraki in zanke nakupa nepremičnine
Avtor: David Borlinič Gačnik

Postopek prodaje kmetijskega zemljišča
Avtor: Suzana Cvikl

Pogodba o dosmrtnem preživljanju
Avtor: Ana Lep, Maja Ruhitel

Se s posojilno pogodbo lahko zavarujemo?
Avtor: Anja Jelen

Zastaranje obveznosti
Avtor: Domenika Marhold

Kako naj se lotim sklenitve najemne pogodbe?
Avtor: Anton Pori

Sem upravičen do odškodnine?
Avtor: Anton Pori