Sodelovanje z Varuhinjo človekovih pravic

Print Friendly, PDF & Email

Februarja 2015 smo pričeli tri-letni projekt v sodelovanju z Varuhinjo človekovih pravic RS pri izvajanju nalog in pooblastil državnega preventivnega mehanizma po določbi 5. člena Zakona o ratifikaciji Opcijskega protokola h Konvenciji proti mučenju in drugim krutim, nečloveškim ali poniževalnim kaznim ali ravnanju, v okviru katerega izvajamo nadzor na krajih odvzema prostosti ter preverjamo ravnanje z osebami, ki jim je bila odvzeta prostost.