Društvo

V obdobju od ustanovitve spletnega portala Pravo za VSE so se pojavili primeri, ko so zadovoljni uporabniki portala želeli sami prispevati določen znesek za podano pravno mnenje. Namesto prejema takšnega zneska oziroma denarnih sredstev smo poiskali socialno ogroženo družino, ki ji je uporabnik plačal položnico za malico otroka v šoli, ipd.

Takšnih primerov uporabnikov in drugih donatorjev, željnih pomagati, je bilo čedalje več. V ta namen smo člani spletnega portala 19. decembra 2013 ustanovili Humanitarno društvo Pravo za VSE, katerega glavni cilj je skrbeti za večjo blaginjo v naši družbi.

Humanitarno društvo Pravo za VSE si  prizadeva večati blaginjo v družbi na naslednje načine in sicer z nadaljnjim svetovanjem preko spletnih strani, izvedbo pravnih delavnic, izvedbo izobraževanja za študente in diplomante prava, izdelavo pravnega biltena z najpogostejšimi pravnimi vprašanji, organizacijo dobrodelnih dogodkov, v okviru katerih se bodo zbirala sredstva za socialno ogrožene družine, vzpostavitev pravnih pisarn Pravo za VSE v posameznih mestih, drugimi aktivnosti, na podlagi katerih se bo večala blaginja v družbi.

Podatki o Humanitarnem društvu Pravo za VSE:

Osnovni podatki društva: Humanitarno društvo Pravo za VSE, Stantetova ulica 32, 2000 Maribor

Predsednik: Urška Stopar, mag. prav.

Podpredsednik: Ana Hederih, univ. dipl. prav.

Tajnik: Ana Černec,  mag.  prav.

Blagajnik: Žiga Cvetko, mag. prav.

Vodja spletnega portala: Pia Verdnik, dipl. prav. (UN)

Bivši predsedniki društva:

Do 4.9.2017 - Miha Senica, univ. dipl. prav

Od 4.9.2017 do 29.8.2018 - Dominika Senica, univ. dipl. prav.

Matična številka: 4060199000

Davčna številka: 58270507

TRR društva: SI56 6100 0000 7134 503, odprt pri DELAVSKI HRANILNICI d.d. LJUBLJANA

Projekt vzpostavitve prvotnega spletnega portala

Celotno financiranje projekta že od vsega začetka poteka iz lastnih sredstev ustanoviteljev, neodvisno od donacij in prispevkov. Edino plačilo, ki ga član ekipe prejme, je osebno zadovoljstvo ter znanje, ki predstavlja svojevrsten kapital.

Idejni vodja projekta: Miha Senica, univ. dipl. prav.

Ustanovitelja spletnega portala: Miha Senica, univ. dipl. prav., Helena Jagodic Hohler, univ. dipl. prav.

Pomoč pri ustanovitvi: Tine Šrot, Luka Abraht, Mitja Osojnik

Oblikovanje spletnega portala: Matic Colnarič, Dominika Senica, univ. dipl. prav, Miha Senica, univ. dipl. prav.

Začetek delovanja: 23. maj 2012 - od 23. maja 2012 do 9. 10. 2015 je bila prvotna spletna stran postavljena na brezplačnem strežniku Googla.

Prvotno spletno stran je ekipa prenovila v oktobru 2018.