Ekipa

SPLETNO SVETOVANJE

Cvikl Suzana
Status: univerzitetna diplomirana pravnica z opravljenim PDI
Članica od: februar 2013

Delević Valentin
Status: diplomirani pravnik (UN), študent magistrskega študija prava
Član od: junij 2020

Dolenc Jan
Status: diplomirani pravnik (UN), študent magistrskega študija prava
Član od: junij 2020

Glavica Patricija
Status: diplomirana pravnica (UN), študentka magistrskega študija prava
Članica od: junij 2020

Kraljevič Lara
Status: diplomirana pravnica (UN), študentka magistrskega študija prava
Članica od: junij 2020

Kreitner Luka

Status: diplomirani pravnik (UN), študent magistrskega študija prava
Član od: julij 2019

Kržan Patricija
Status: magistrica prava
Članica od: februar 2018

Kuster Rok
Status: diplomiran pravnik (UN), študent magistrskega študijskega programa
Član od: junij 2020

Lajlar Lina
Status: magistrica prava
Članica od: junij 2020

Lep Aljaž
Status: magister prava
Član od: oktober 2018

Messner Šmid Aleksandra
Status: magistrica prava
Članica od: oktober 2018

Osrajnik Ilona
Status: diplomirana pravnica (UN), študentka magistrskega študija prava
Članica od: junij 2020

Smogavc Barbara
Status: magistrica prava
Članica od: oktober 2018

Stanič Gruden Jakob
Status: diplomirani pravnik (UN), študent magistrskega študija prava
Član od: oktober 2018

Ščedrin Maruša
Status: diplomirana pravnica (UN), študentka magistrskega študija prava
Članica od: marec 2019

Šuta Živa
Status: diplomirana pravnica (UN), študentka magistrskega študija prava
Članica od: junij 2020

Verdnik Pia
Status: diplomirana pravnica (UN), študentka magistrskega študija prava
Članica od: julij 2017

PRAVNA KLINIKA – MARIBOR

Borlinič Gačnik David
Status: magister prava, študent doktorskega študija prava
Član od: oktober 2016

Cvetko Žiga
Status: magister prava
Člani od: november 2016

Kosi Hederih Ana
Status: univerzitetna diplomirana pravnica z opravljenim PDI, študentka doktorskega študija prava
Članica od: februar 2013

Lep Ana
Status: magistrica prava
Članica od: december 2014

Senica Miha
Status: univerzitetni diplomirani pravnik z opravljenim PDI
Član od: maj 2012

PRAVNA KLINIKA – RAVNE NA KOROŠKEM:

/

PRAVNA KLINIKA – ČRENŠOVCI:

Biderman Miha
Status: univerzitetni diplomirani pravnik z opravljenim PDI
Član od: februar 2013

Horvat Tina

Status: magistrica prava

Članica od: marec 2019

V SPOMIN

Strgar Andraž
Status: magister pravnih znanosti z opravljenim PDI
Član od: februar 2016 – avgust 2019