Politika zasebnosti

Politika zasebnosti Društva Pravo za VSE – spletno svetovanje

Sledeča politika zasebnosti se navezuje na osebne podatke, ki jih Društvo Pravo za VSE (v nadaljevanju: Društvo) pridobi pri svojem delovanju.

Društvo obdeluje in hrani predvsem osebni podatek elektronskega naslova posameznika.

Razen tega vodimo tudi sledeče kategorije osebnih podatkov:

  • osebni podatki posameznika, ki jih slednji posreduje v okviru podanega dejanskega stanja za podajo brezplačnega pravnega mnenja.
  • osebne podatke morebitnih kandidatov za pridružitev društvu, ki nam jih potencialni kandidati pošljejo na naše kontaktne podatke, prav tako pa osebne podatke obstoječih in bivših svetovalcev;
  • osebne podatke o drugih pogodbenih partnerjih in tretjih osebah, s katerimi se vodi elektronska komunikacija v zvezi z zadevami društva;
  • druge osebne podatke, ki nam jih posameznik prostovoljno posreduje na katerega od kontaktnih naslovov na naši spletni strani.

Društvo obdeluje osebne podatke predvsem na temelju pogodbenega razmerja, pri čemer pogodbeno razmerje predstavlja storitev nudenja brezplačnih pravnih nasvetov. V nekaterih primerih se osebni podatki zbirajo na podlagi privolitve posameznika.

Osebnih podatkov Društvo ne posreduje tretjim nepooblaščenim osebam brez vaše privolitve, razen če veljavna zakonodaja zahteva drugače.

Društvo obdeluje in hrani osebne podatke v obsegu in trajanju, ki je potreben za uresničevanje namenov obdelave. Po preteku enega leta od pridobitve osebnih podatkov se le-ti anonimizirajo na način, da posameznika ni mogoče identificirati.

Posameznik lahko zahteva dostop, dopolnitev, popravek, blokiranje oz. omejitev obdelave ali izbris osebnih podatkov, ugovarja obdelavi podatkov, ki se obdelujejo v zvezi z njim, ter zahteva prenos podatkov. Posameznik lahko dano privolitev v obdelavo osebnih podatkov kadarkoli trajno ali začasno, v celoti ali delno prekliče s pisno zahtevo. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.

Zahteve iz prejšnjega odstavka se naslovijo na naslov: Društvo Pravo za VSE, Elektrarniška ulica 8, 2351 Kamnica ali na e-naslov odgovor@pravozavse.si.

Posameznik ima pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu RS, če meni, da se njegovi osebni podatki shranjujejo ali kako drugače obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

 

Ta politika zasebnosti velja od 21. 12. 2020.