Projekti

Februarja 2015 smo pričeli tri-letni projekt v sodelovanju z Varuhinjo človekovih pravic RS pri izvajanju nalog in pooblastil državnega preventivnega mehanizma po določbi 5. člena Zakona o ratifikaciji Opcijskega protokola h Konvenciji proti mučenju in drugim krutim, nečloveškim ali poniževalnim kaznim ali ravnanju, v okviru katerega izvajamo nadzor na krajih odvzema prostosti ter preverjamo ravnanje z osebami, ki jim je bila odvzeta prostost.

Ekipa portala Pravo za vse je aktivna tudi na ostalih področjih:
– sodelovali smo na različnih strokovnih konferencah;
– objavili smo članek v strokovni publikaciji Pravosodni bilten;
– v študijskem letu 2014/15 smo pričeli sodelovati s Pravno fakulteto Univerze v Mariboru  pri izvajanju študijskega predmeta Pravne metode, veščine in informatika na 2. bolonjski stopnji;
– ustanovili smo prvi brezplačni pravni pisarni za občane v občinah Beltincih in Črenšovci;
– organizirali smo Dan brezplačnih pravnih nasvetov na PF UM, na katerem so svetovali v obliki razgovorov;
– nastop na konferenci TEDx Universityof Maribor;
– na mesečni ravni objavljamo poljudne članke na spletnem portalu Delo.si.;
– v sodelovanju s Pravno fakulteto Univerze v Mariboru smo v mesecu januarju 2016 pričeli s projektom Pravne klinike;
– pričeli smo sodelovati s pravnim časopisom Pravna Praksa.