KDAJ GOVORIMO O DISKRIMINACIJI?

Kljub vsakodnevni uporabi pojmov (ne)enakopravnost, (ne)enakost in diskriminacija je tako v laični kot tudi strokovni javnosti zaslediti številne nejasnosti glede pomena in uporabe teh izrazov.

Continue reading “KDAJ GOVORIMO O DISKRIMINACIJI?”