Vpliv sklenitve pogodbe o preužitku na zapuščino

Ko človek doseže določeno starost, se kot po pravilu sooča [...]