VZPOSTAVITEV NUJNE POTI IN NJENE POSLEDICE

Lastninska pravica posamezniku omogoča imeti stvar v izključni posesti, jo [...]