Izbris pravne osebe iz sodnega registra brez likvidacije in varstvo upnikov

IZBRIS PRAVNE OSEBE IZ SODNEGA REGISTRA BREZ LIKVIDACIJE Izbris iz [...]