Zadeva Lekić proti Sloveniji

Veliki senat Evropskega sodišča za človekove pravice (v nadaljevanju: ESČP) je 11. decembra 2018 odločil[i], da Republika Slovenija (v nadaljevanju: RS) ni kršila pravice pritožnika Ljubomirja Lekića do mirnega uživanja njegovega premoženja s tem, ko je bila iz sodnega registra leta 2001 izbrisana gospodarska družba (d.o.o.), v kateri je imel pritožnik poslovni delež.

Sodba je izrednega pomena tako za družbenike izbrisanih družb, ki so po zakonodaji RS postali osebno odgovorni za dolgove družbe, kot tudi za upnike teh družb. Po podatkih Civilne iniciative nasilno izbrisanih podjetij (v nadaljevanju: CINIP) naj bi bilo proti volji družbenikov po zakonodaji iz leta 1999 tako izbrisanih preko 17.000 gospodarskih družb, kar naj bi po oceni CINIP-a prizadelo približno 40.000 fizičnih oseb ali družin, ki so postali osebno odgovorni za obveznosti izbrisane družbe.[ii]

Zaradi teka postopka pred ESČP je Državni zbor RS aprila 2018 sprejel Zakon o prekinitvi postopkov proti družbenikom izbrisanih družb (Ul RS, št. 30/2018, v nadaljevanju: ZPPDID), na podlagi katerega so se prekinili vsi pravdni, upravni in izvršilni postopki, ki so jih upniki izbrisane družbe sprožili zaradi uveljavitve njihovih terjatev zoper družbenike teh družb ali zoper pravne naslednike teh družb, ki na dan uveljavitve ZPPDID še niso bili končani.

Continue reading “Zadeva Lekić proti Sloveniji”