Pravo za VSE se je odzvalo na povabilo za sodelovanje slovenske organizacije Regionalni dialog, ki je skupaj z uzbeško Odvetniško zbornico (Chamber of Layers) organizirala mednarodni seminar z naslovnom Krepitev garancij neodvisnih odvetnikov, poglabljanje znanj o pravnih tehnikah in pravnega poklica: izkušnje Uzbekistana in tujih praks (Strenghening the guarantees of independence of lawyers, raising the skills of legal techniques in the legal profession: The experience of Uzbekistan and foreign practice).

Seminar je potekal od 7. do 10. junija v Uzbekistanu (mestih Taškent in Čarvak). V imenu Prava za VSE se ga je udeležila naša podpredsednica Ana Hederih.

Mednarodni seminar sta vodili ameriški strokovnjakinji, Lisa Grant, sodnica bostonskega okrajnega sodišča, in Nancy Caplan, odvetnica iz pisarne državnih pravobranilcev v Bostonu. Ana Hederih je skupaj z njima vodila delavnice v skupinah, namenjene odvetnikom in predavateljem pravne univerze, na temo pravnega pisanja v kazenskih zadevah.

Ob robu seminarja se je srečala tudi z rektorjem in namestnikom rektorja tamkajšnje Pravne univerze in predsedujočim odvetniški zbornici ter jim predstavila naš projekt Pravne klinike. Pravna univerza v Taškentu namerava v septembru 2016 tudi sama uvesti projekt Pravne klinike v podobni obliki. Tamkajšnjo Pravno kliniko bodo vodili študentje pod vodstvom profesorjev.