Pravice kupca ob nakupu ukradenega vozila

Eno izmed temeljnih načel Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU) je [...]